تولید و پخش بزرگ ننه آیدین | محصولات | نخ كتان 1929 گل ابي